Nauka języka obcego przez dziecko to ważny krok w jego rozwoju. Kiedy rozpocząć naukę i jakie daje korzyści?

NAUKA JĘZYKA OBCEGO PRZEZ DZIECKO

Nauka języka obcego przez dziecko to świetny sposób na rozwój osobisty i intelektualny. To nie tylko nauka słówek i gramatyki, ale także nauka o świecie i o sobie. Najważniejsze korzyści:

 • Poprawa zdolności poznawczych. Dziecko, które uczy się języka obcego, rozwija pamięć, koncentrację, kreatywność, logiczne myślenie i zdolność do skutecznego rozwiązywanie problemów.
 • Nauka języka obcego stymuluje rozwój mózgu dziecka i zwiększa jego plastyczność .
 • Poszerzenie wiedzy i kultury. Dziecko, które uczy się języka obcego, ma dostęp do bogactwa informacji i zasobów w różnych dziedzinach, takich jak literatura, historia, geografia, sztuka, muzyka, nauka i technologia. Nauka języka obcego pomaga również dziecku poznawać i szanować inne kultury, tradycje, zwyczaje i wartości .
 • Zwiększenie szans na przyszłość. Dziecko, które uczy się języka obcego, ma lepsze perspektywy edukacyjne i zawodowe. Język obcy jest często wymagany lub pożądany w szkołach, uczelniach i na rynku pracy. Znajomość języka obcego podnosi kwalifikacje i kompetencje dziecka, a także otwiera przed nim wiele możliwości i wyzwań .

Nauka języka obcego przez dziecko to nie tylko sposób na rozwijanie jego umysłu i poszerzanie horyzontów, ale i możliwość świetnej zabawy.

KIEDY NAJLEPIEJ JEST ROZPOCZĄĆ NAUKĘ?

Kiedy najlepiej rozpocząć naukę języka obcego u dziecka? Czy istnieje idealny wiek, który gwarantuje najlepsze efekty?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – każde dziecko jest inne i ma swoje własne tempo i styl uczenia się. Jednak większość specjalistów zgadza się, że im wcześniej dziecko zetknie się z językiem obcym, tym lepiej. Dzieje się tak dlatego, że dzieci mają naturalną ciekawość i chłonność, które ułatwiają im przyswajanie nowych słówek, zwrotów i dźwięków. Nie boją się popełniać błędów i komunikować się w języku obcym, co jest kluczowe dla jego opanowania. Dzieci mają również większą plastyczność mózgu i narządów mowy, co pozwala im lepiej naśladować wymowę i akcent.

Zatem kiedy warto zacząć uczyć dziecko języka obcego? Niektórzy eksperci twierdzą, że najlepszym czasem jest okres wczesnego dzieciństwa, czyli między trzecim a siódmym rokiem życia. Nauka w tym wieku powinna być prowadzona w sposób naturalny, poprzez zabawę, naśladowanie i interakcję. Nie musi być to nauka w rozumieniu szkolnym, z regułami i testami, ale raczej spontaniczne i przyjemne poznawanie języka.

Inni eksperci uważają, że jeszcze lepszym czasem jest okres przed trzecimi urodzinami dziecka, pod warunkiem, że jest ono wystarczająco “zanurzone” w tym języku i kojarzy go z konkretną osobą lub sytuacją. Nauka języka obcego w tym wieku może być prowadzona w sposób symultaniczny, czyli równolegle z językiem ojczystym. Jest to możliwe w rodzinach dwujęzycznych lub w placówkach edukacyjnych, które oferują takie programy.

CZY DZIECI UCZĄ SIĘ SZYBCIEJ NIŻ DOROŚLI?

Tak, pod wieloma względami nauka języków obcych łatwiej przychodzi dzieciom, niż dorosłym. Dlaczego tak się dzieje?

 • Plastyczność mózgu, która pozwala im lepiej opanować wymowę i rozróżniać dźwięki, które nie występują w ich języku ojczystym.
 • Naturalność i spontaniczność, która sprawia, że uczą się języka poprzez zabawę, naśladowanie i interakcję, a nie poprzez świadome zapamiętywanie reguł i słówek
 • Brak lęku i zahamowań, który ułatwia dzieciom komunikację i eksperymentowanie z językiem, bez obawy o błędy i ocenę

Jednak wiek dorosły również ma pewne atuty (co oznacza, że na naukę nigdy nie jest za późno – warto uczyć się z dzieckiem!):

 • Doświadczenie i wiedza, która pomaga dorosłym szybciej zrozumieć i opanować zasady gramatyczne, logiczne struktury i złożone znaczenia
 • Motywacja i cel, który napędza dorosłych do nauki i pozwala im wytrwać w trudnych sytuacjach, a także wybierać odpowiednie metody i materiały
 • Świadomość i refleksja, która umożliwia monitorowanie i ocenianie swojego postępu, a także korygowanie i poprawianie swoich błędów

Jak widać nauka języków obcych jest możliwa i korzystna dla osób w każdym wieku, ale wymaga różnych podejść i strategii. Dzieci uczą się języka obcego głównie poprzez odbiór i naśladownictwo, a dorośli poprzez analizę i rozumienie. Dzieci i dorośli mogą się także wzajemnie uczyć i inspirować, korzystając ze swoich mocnych stron i wspólnie pokonując trudności.

CZY NAUKA JĘZYKA OBCEGO PRZEZ DZIECKO MOŻE MIEĆ NEGATYWNĄ STRONĘ?

Nauka języków obcych w żaden sposób nie wpływa negatywnie na dziecko, nie wpływa negatywnie na  języka ojczystego, ani nie powoduje zaburzeń mowy lub myślenia. Wręcz odwrotnie, nauka języków obcych może wspomagać rozwój języka ojczystego, poprawiając umiejętności czytania, pisania i myślenia abstrakcyjnego.

Nauka języka obcego przez dziecko projekt mama

NAJLEPSZE METODY DO PRACY Z DZIEĆMI

Nauka języków obcych przez dziecko powinna być prowadzona w odpowiedni sposób, dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dziecka. Przede wszystkim powinna być dla dziecka ciekawa, zabawna, interaktywna i motywująca. Aby przyniosła korzyści, nauka powinna być także regularna i systematyczna.

Istnieje wiele metod i korzyści związanych z nauką języków obcych w młodym wieku, które warto wykorzystać.  Oto kilka z nich:

 • Metoda immersji polega na zanurzeniu dziecka w środowisku, w którym używa się języka obcego. Może to być np. pobyt za granicą, uczestnictwo w zajęciach z native speakerami, oglądanie filmów i czytanie książek w języku docelowym. Metoda ta pozwala dziecku nabywać język naturalnie, poprzez naśladowanie i interakcję.
 • Metoda komunikatywna kładzie nacisk na używanie języka obcego do przekazywania informacji i wyrażania opinii. Dziecko uczy się języka poprzez zabawę, gry, dialogi, projekty i zadania. Metoda ta rozwija umiejętności mówienia i słuchania, a także motywuje do nauki.
 • Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa polega na zapoznawaniu dziecka z regułami i strukturami języka obcego, a następnie na tłumaczeniu zdań i tekstów z języka ojczystego na język docelowy i odwrotnie. Metoda ta pomaga dziecku zrozumieć zasady języka i poprawia umiejętności pisania i czytania.
Avatar
Napisane przez:

Napisz komentarz